In Meierijstad bouwen we onze lokale energievoorziening op.

Doe mee met ons volgende project voor duurzame opwekking

Een van de strategische doelstellingen van ECM is het realiseren van lokaal eigendom en burgerparticipatie in projecten voor grootschalige duurzame energie opwekking. Voor ECM is het uitgangspunt dat de energietransitie bittere noodzaak is om te komen tot een meer duurzame samenleving met kwaliteit van leven. De tijd om in 2050 een CO2 neutrale samenleving te bereiken is helemaal niet meer zo ver weg als iedereen denkt. Een essentieel uitgangspunt voor een succesvolle energietransitie is lokaal eigendom. Dit heeft ECM al enkele jaren geleden opgenomen in haar strategische koers en ligt daarmee in lijn van het landelijke uitgangspunt dat van ieder duurzaam project voor energieopwekking, tenminste 50% in handen zou moeten zijn van de lokale bewoners.

ECM hanteert voor lokaal eigendom de volgende uitgangspunten:

  • Het creëren van draagvlak bij de bevolking om zo de energietransitie mogelijk te maken;
  • Het streven naar een toegevoegde waarde van het project voor de lokale economie;
  • Het bieden van investeringsmogelijkheden voor de burger;
  • Het ten goede laten komen van projectrendementen aan ECM en daarmee aan lokale (duurzame) initiatieven;
  • Het ten goede laten komen van (nationale) SDE subsidie aan de eigen economie.

ECM werkt op dit moment samen met enkele partijen om lokaal eigendom mogelijk te maken. Het betreft hier de volgende potentiële projecten:

ZonXP B.V. wil aan de Schootsedijk en de Scheperweg een zonneweide ontwikkelen van ongeveer 12,5 ha. Met ZonXP onderzoekt ECM de mogelijkheden om samen met ZonXP de zonneweide te ontwikkelen en vanaf de start voor de helft eigenaar te zijn.

https://zonxp.nl/zonneparken/olland/

Statkraft Markets B.V. wil aan de Schootseweide een zonneweide  ontwikkelen van een kleine 9 ha. Met Statkraft onderzoekt ECM de mogelijkheden om de zonneweide na oplevering in zijn geheel over te nemen en te kijken of het mogelijk is om voor 100% eigenaar te zijn.

https://www.statkraft.nl/over-statkraft/waar-wij-actief-zijn/Nederland/zonnepark-meierijstad-schootseweide-initiatief/

Daarnaast werkt ECM samen met enkele ondernemers die dakoppervlakte beschikbaar hebben om te komen tot een zonnedak.

Lokaal eigendom

ECM geeft lokaal eigendom op de volgende manier invulling: ECM participeert in een zogenaamde exploitatie entiteit en wordt daarin aandeelhouder voor bijvoorbeeld 50% of 100%. Voor de financiering van het project betrekt zij de benodigde middelen op 2 manieren:

  • via een investeerder of bank (bijvoorbeeld bancaire financiering – looptijd 13 tot 15 jaren)
  • via crowdfunding (bijvoorbeeld een obligatielening – looptijd 10 tot 15 jaren)

Investeren en participeren?

Op het moment dat ECM zicht heeft op de daadwerkelijke realisatie van een project in het kader van lokaal eigendom, dan kunt u op deze website het project aantreffen en de mogelijkheid om in te schrijven voor crowdfunding.

Wilt u meedenken met de businesscase van een project voor lokaal eigendom, neem dan contact op via info@ecmeierijstad.nl

Praktisch voorbeeld

Een voorbeeld van een project met lokaal eigendom is het zonnedak (keer 2) op de milieustraat in Schijndel. Het eerste zonneproject van ECM.

De zonnedaken zijn sinds april 2016 en april 2019 operationeel en mogelijk gemaakt door zowel particulieren als ondernemers. Zij investeerden in één of meerdere zonnepanelen en gedurende de looptijd van het project (15 jaar) krijgen de investeerders jaarlijks 25 euro per paneeldeel terug. Iemand met één paneel heeft na 15 jaar dus de ingelegde 300 euro plus een rendement van 75 euro teruggekregen (bekijk de complete rekensom bij de FAQ onderaan deze pagina). Het dak van de Milieustraat is beschikbaar gesteld door de gemeente.

Zo werkt het