Zoals jullie weten kon de ALV van 18 maart niet doorgaan, door de RIVM-maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We hopen dat deze maatregelen jullie gezond hebben gehouden.

Voor de coöperatie was het jammer dat de ALV niet door kon gaan want momenteel moeten belangrijke beslissingen worden genomen. En zoals te doen gebruikelijk brengen we in de ALV verslag uit over het afgesloten jaar. Daarom willen we jullie in deze en de komende nieuwsflitsen informeren. In deze nieuwsflits geven we dus nog even een terugblik op het afgelopen jaar en in de volgende over hoe we het jaar financieel hebben afgesloten. Daarna delen we graag met jullie waar we nu en de rest van dit jaar mee bezig zullen zijn. Want ondanks de lockdown wordt er hard gewerkt.

Oké, daar gaan we! Wat hebben onze werkgroepen bereikt in 2019

Werkgroep Communicatie
We hebben onze naam Energie Coöperatie Schijndel omgezet naar Energie Coöperatie Meierijstad en daarvoor een nieuw logo, huisstijl en website laten ontwikkelen door Buro Keet en Wolfmeister. De content wordt nu zoveel mogelijk door onszelf verzorgd.

Ook om ons als coöperatie voor heel Meierijstad bekendheid te geven hebben we samen met De Verbinding en de gemeente bijgedragen aan de campagne ‘Meierijstad Isoleert’. Een isolatiecampagne waarbij we in 18 informatie-bijeenkomsten alle bewoners van Meierijstad wilden bereiken. Ruim 660 huiseigenaren schreven zich in en dat heeft al geleid tot een jaarlijkse besparing van 315 ton CO2. Tijdens deze avonden werd er door vrijwilligers verteld over waar de coöperatie voor staat en ruim dertig nieuwe leden hebben zich aangesloten, nu ook uit andere dorpskernen van Meierijstad.

Werkgroep Zon
Op 13 april is het tweede zonnedak van de Milieustraat in Schijndel (aan de Bogaard 2) begonnen met het opwekken van zonnestroom. Net zoals bij het eerste zonnedak is de financiering tot stand gekomen door crowdfunding. Voor de 220 panelen zijn certificaten verkocht van 300 euro per stuk. Inmiddels hebben de twee daken al 355 MWh aan stroom opgewekt wat een besparing van 354 ton CO2 opleverde.

In 2019 ontstond de mogelijkheid een kwartiermaker aan te stellen om de mogelijkheden van kleinschalige zonneprojecten in Meierijstad in kaart te brengen. Deze opdracht werd verstrekt aan Erik Jan Boon van Ostade en is betaald door Enpuls. De kwartiermaker heeft zeven kansrijke projecten in kaart gebracht. Eén ervan in Veghel, drie in Sint Oedenrode en drie in Schijndel. Totaal gaat het om zo’n 4.300 panelen.
ECM wil heel graag deze projecten ten uitvoer gaan brengen, maar dat zal alleen gaan lukken met professionele ondersteuning en we willen graag verder met de kwartiermaker. De capaciteit van inzet, specifieke kennis en coördinatie die bij deze projecten nodig is maakt professionele aanpak noodzakelijk. Om een idee te geven van wat er voor de realisatie van een project nodig is: offerte installatie, offerte voor aansluiting en netlevering (Enexis), zonne-installatie en dakconstructie-onderzoek met rapportage, beoordeling locatie en dak in juridische en financiële zin (hypotheek en verzekering e.d), businessplan, aanbod en informatieavonden omwonenden (postcoderoos), contract dakeigenaar, daadwerkelijke realisatie. Daarna volgt de exploitatiefase gedurende een periode van 15 jaar.

Mogelijk kan de voorfinanciering van de verdere uitvoering van deze projecten gedaan worden door ‘De Zonnebank’, een speciaal voor dit doel (ook voor andere coöperaties) op te richten organisatie. Maar of dit op tijd gaat lukken is nog de vraag, omdat ECM het moment wil benutten om door te pakken. Daarom willen we met een eigen voorfinanciering de volgende fase mogelijk maken. Wanneer de projecten gerealiseerd zijn vloeit de voorfinanciering weer terug. Zodra dit rond is zal gestart worden met het eerste dak in Sint Oedenrode ter grootte van 1.500 panelen. Daarna wanneer mogelijk ook de start van de andere projecten.

Werkgroep Wind
De ambitie van de werkgroep is om binnen Meierijstad een ‘dorpsmolen’ te realiseren. Een dorpsmolen is een windmolen die eigendom is van de burgers van Meierijstad. Daarvoor wordt veel voorbereidend werk verricht zoals het bezoeken van windprojecten in den lande, overleg met leveranciers, subsidieregeling bestuderen en nog veel meer.
Zo heeft er een interessant bezoek plaatsgevonden bij Zuidenwind om te kijken hoe zij te werk zijn gegaan en hoe zij ons kunnen inspireren en ondersteunen. Zuidenwind uit Nederweert is een coöperatie die zelf enkele windmolens heeft gerealiseerd en die beheert.
De werkgroep is in 2019 betrokken geweest bij het project Veghel Win(d)t. Daar is een samenwerkingsovereenkomst uit voortgekomen waardoor ECM een fonds gaat beheren dat gevuld wordt met een jaarlijkse financiële bijdrage van Veghel Win(d)t. Dit fonds is om volgende duurzame projecten te stimuleren en mogelijk te maken.

Werkgroep Energiekoffer
Sinds enkele jaren beschikken we over een energie-ontdek-koffer. Deze koffer bevat een systeem om op 15 plaatsen in huis het energieverbruik te meten en bevat ook een warmtecamera. Leden kunnen deze koffer met uitleg voor een paar weken gebruiken. Afgelopen jaar is de koffer verder uitgebreid met een mogelijkheid om na te gaan of de radiatoren en de CV-ketel goed zijn afgeregeld. Deze koffer is te reserveren door een mail te sturen naar info@ecmeierijstad.nl.

Werkgroep Waterkracht
De coöperatie is vorig benaderd door iemand die in Sint Oedenrode een turbine in de Dommel wilde plaatsen om elektriciteit op te wekken. Dit bleek niet mogelijk. Momenteel zijn we in overleg met Waterschap de Aa en Maas waar we mogelijk bij een van de stuwen met waterkracht elektriciteit kunnen opwekken.

Zo dat is een lang verhaal geworden. We vinden het belangrijk jullie goed te informeren en dat zouden we graag gedaan hebben op de ALV. Een klein voordeel van de huidige situatie is dat we jullie nu allemaal hebben kunnen bereiken.
We wensen jullie het allerbeste in deze bizarre bijzondere tijden en informeren jullie binnenkort over de financiën 2019.