Beste Leden,

Bij deze willen wij u informeren over de voortgang van de zonneparken en over de door de gemeente geplande ‘startbijeenkomsten windenergie’

Om in 2030 50% minder CO2 uit te stoten en in 2050 energieneutraal te zijn, is de gemeente Meierijstad druk bezig om de mogelijkheden van zon- en windenergieprojecten in kaart te brengen. Door de toenemende elektrificering (denk aan de enorme toename van elektrische fietsen en auto’s, airco’s en warmtepompen) zal, naar verwachting, de energiebehoefte tot 2030 verdubbelen! Er moeten dus nog heel veel duurzame energieprojecten worden uitgevoerd om in de energiebehoefte van alle bedrijven en huishoudens van Meierijstad te kunnen voorzien.

Zonneparken

Zoals u waarschijnlijk al weet zijn er 7 locaties aangewezen waar een zonnepark zou kunnen komen. Op dit moment zijn door de initiatiefnemers inspraakmomenten voor omwonenden en belanghebbenden georganiseerd en veelal geweest. Als volgende stap moeten de projectontwikkelaars nu terug naar de gemeente om te laten zien dat ze omwonenden en belanghebbenden hebben betrokken bij de plannen. Dat moet duidelijk naar voren komen in de in te dienen documenten (inrichtingsplan, participatieplan en de ruimtelijk onderbouwing). Pas als de gemeente ‘de betrokkenheid en participatie van omwonenden en belanghebbenden’ als voldoende beoordeelt mogen de initiatiefnemers een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Deadline voor het indienen van de plannen is eind april.

Windmolens

Graag informeren wij u over de startbijeenkomsten die de gemeente organiseert in het kader van windenergie in Meierijstad. De gemeente nodigt u graag uit voor één van deze startbijeenkomsten. De gemeente heeft ons de volgende informatie gegeven:

“Afwegingskader wind

Er zijn in Meierijstad vier zoekgebieden aangewezen voor windenergie. Deze gebieden zijn mógelijk geschikt voor de opwekking van windenergie, maar dat is nog niet zeker. In de aankomende periode onderzoekt onderzoeksbureau Pondera of het in deze gebieden ook technisch mogelijk is om windenergie op te wekken. Ze kijken daarbij naar wettelijk vastgelegde voorwaarden, zoals de minimale afstand tot bebouwing. Daarnaast gaan we graag met omwonenden en belanghebbenden van de zoekgebieden in gesprek. We zijn dan benieuwd naar de voorwaarden die u stelt aan mogelijke windturbines in onze gemeente. Ook willen we graag weten hoe u betrokken wilt zijn bij dit proces.

 Uitnodiging gebiedstafels

Gisteren (dinsdag 6 april) zijn uitnodigingsbrieven (bijlage) verstuurd naar alle inwoners die in of nabij een zoekgebied voor windenergie wonen. Eind april organiseren we per zoekgebied een digitale gespreksavond (‘gebiedstafel’). Deze is bedoeld voor de omwonenden en belanghebbenden van de zoekgebieden. Het technische onderzoek is dan nog niet afgerond. Tijdens de gespreksavonden nemen we de omwonenden en belanghebbenden mee in het proces dat we dit jaar met hen willen gaan doorlopen. We gaan met u in gesprek over aandachtspunten die we moeten meenemen bij het haalbaarheidsonderzoek, maar ook over de manier waarop u betrokken wilt worden. Het betreft de volgende data voor de startbijeenkomsten:

  • Maandag 19 april: Rooische heide / Schijndelsche heide ten westen van de Schijndelseweg
  • Dinsdag 20 april: Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg
  • Donderdag 22 april: Wijboschbroek langs de Zuid-Willemsvaart/N279
  • Woensdag 28 april: Het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart/N279
  • Maandag 17 mei: Algemene informatieavond

 Deze bijeenkomsten zijn dus niet alleen voor omwonenden, maar ook voor belanghebbenden zoals dorps- en wijkraden en belangengroepen. Daarom nodigen wij u graag uit voor één van deze bijeenkomsten.”

Aanmelden

De bijeenkomsten starten om 19.30 uur en duren tot 21.00 uur en vinden digitaal plaats via Zoom. Voor het aanmeldformulier en meer informatie verwijzen wij u graag naar https://www.meierijstad.nl/duurzaamheid/afwegingskader-wind_43745/