Beste leden en andere geïnteresseerden,

Het bestuur van ECM bestaat nu uit drie personen. Rob Sars zal echter gaan stoppen met zijn werkzaamheden voor het bestuur.

Er vinden momenteel veel ontwikkelingen plaats rond zonneweiden. Daarbij wordt ECM veel door projectontwikkelaars benaderd om burgerparticipatie te realiseren door 50 procent lokaal eigendom in te vullen. In de komende maanden worden door de gemeente de eerste vergunningen verstrekt voor 50 ha zonneweides. Als ECM de burgerparticipatie wil waarmaken in de energietransitie van Meierijstad is dit hét moment om daar met projectontwikkelaars en de gemeente Meierijstad mee aan de slag te gaan. Het zal duidelijk zijn dat hierbij de nodige capaciteit, kennis en vaardigheden nodig zijn.

Om die reden is er dringend behoefte aan versterking van het bestuur. De voorkeur gaat uit naar mensen met kennis van juridische zaken, marketing en/of communicatie.
Ook mensen met andere kennisgebieden zijn zeer welkom in het bestuur. Bent u geïnteresseerd om het ECM-bestuur te versterken?

Neem contact op met Maayke Boon van Ostade op telefoonnummer 06-22337001 of stuur een mail naar info@ecmeierijstad.nl