ECM heeft zich in 2018 als partner aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Doel van de Alliantie was om statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd te krijgen. Dat zou er toe bijdragen dat flesjes beter ingeleverd worden en zo ook minder zwerfafval veroorzaakt. Met ingang van 1 juli 2021 gaat dat ingevoerd worden.

Blikjes in het zwerfafval vormt echter een nog veel groter probleem (ongeveer drie keer zoveel als plastic flesjes). We stellen je met deze nieuwsflits graag op de hoogte van de lancering van de campagne “Yes we Can’ door de Statiegeldalliantie afgelopen dinsdag, onder hashtag #StatiegeldYesWeCan. Samen met gemeenten, organisaties en bedrijven wil de alliantie de politici aanmoedigen om nu door te pakken en snel te besluiten voor het invoeren van statiegeld op blikjes.

Bij de politici in de Tweede Kamer en het kabinet is veel goede wil om, na de plastic flesjes, ook statiegeld op blikjes in te voeren, maar dat beslismoment staat pas gepland voor het najaar 2021. Het doel van deze campagne is deze beslissing te versnellen en nog in deze regeerperiode te  laten vallen.

Statiegeld op blikjes

De tellingen door Rijkswaterstaat tonen nu al dat het aantal blikjes in de natuur niet daalt, maar sterk stijgt met 19 procent. En uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat een overgrote meerderheid van de Nederlanders wil dat er statiegeld op blikjes komt. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven verklaarde in het Algemeen Dagblad van 11 november dat om die reden overwogen kan worden om de beslissing begin 2021 te nemen!

Een vergelijkbare vervroeging van het besluit gebeurde in april ook voor statiegeld op kleine plastic flessen. De Statiegeldalliantie en alle aangesloten partners vragen het kabinet dit nu ook voor de blikjes te doen.

Meer dan 150 bedrijven hebben zich aangesloten bij de campagne: van Musea, Waterschappen, supermarkten tot banken en de tweets met de #StatiegeldYesWeCan worden gedeeld op Twitter.

Ook ECM vindt het van groot belang dat blikjes zo snel mogelijk onder de statiegeldregeling gaan vallen. Statiegeld op blikjes draagt namelijk ook bij aan maximale inname van blik ten behoeve van recycling. Met omsmelten en hergebruik van oud aluminium wordt maar liefst 20 keer minder energie verbruikt. Dat scheelt heel wat energie: energie die we dan niet meer hoeven op te wekken met fossiele brandstoffen, en ook niet met hernieuwbare energie.

Lees meer over de campagne: Yes We Can