Het is even stil geweest rond Meierijstad Isoleert. Maar onze succesvolle isolatiecampagne is springlevend, hoewel we flink last hebben van de Corona-crisis. Besluiten worden uitgesteld of zelfs afgeblazen en soms zijn mensen huiverig om ‘vreemden’ toe te laten in hun woning. En net nu de campagne weer een beetje op gang komt, zorgen nieuwe maatregelen – hoe noodzakelijk ook – weer voor nieuwe twijfel. Dat maakt dat zo’n 125 dorpsgenoten nog geen besluit hebben genomen. Om hen tegemoet te komen is de campagne Meierijstad Isoleert verlengd.

Daarnaast zijn we inmiddels gestart met de ‘glascampagne‘. Geheel in lijn met de landelijke subsidieregeling wordt zowel HR++- glas als Triple-glas met nieuwe kozijnen aangeboden. Daarvoor zijn 3 bedrijven, alle uit Meierijstad, geselecteerd. 2 Glasbedrijven en 1 aannemersbedrijf voor de kozijnen. 27 Woningbezitters krijgen binnenkort al een bezoekje van deze heren (M/V).
Opgeven daarvoor kan gewoon via de bekende website www.isolatiestad.nl. Vermeld onderaan wel even dat het om glas gaat, anders krijgt u bezoek van het verkeerde bedrijf!

We wensen u veel gezondheid toe in deze lastige tijd en hopen dat we elkaar, over niet al te lange tijd, weer ‘gewoon’ kunnen zien. Tot die tijd, blijf gezond!