Op 18 maart 2020 zou in Eerde de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Energie Coöperatie Meierijstad U.A. (ECM) plaatsvinden. Helaas gooit het Coranavirus op vele fronten het maatschappelijk leven volledig op zijn kop en heeft ook het bestuur van ECM besloten de ALV tot nader order uit te stellen.

Het is natuurlijk wel van belang dat we niet stil blijven staan. Daarom hebben we als bestuur bedacht om jullie als leden stapsgewijs te informeren over hetgeen onze coöperatie in 2019 heeft bereikt en waar we in 2020 langzaam naartoe willen werken.

Twee weken geleden hebben jullie een overzicht over hetgeen is bereikt door de verschillende werkgroepen mogen lezen. Nu gaan we verder met het financiële jaaroverzicht van 2019.

ENERGIE COÖPERATIE MEIERIJSTAD U.A.

ONTVANGSTEN

Ledenaantal
In totaal hebben we in 2019 € 1.940,00 aan ledenbijdrage geïncasseerd. Wat neer komt op een leden aantal van 194 leden.

Subsidie
In 2019 hebben wij van de Gemeente Meierijstad een subsidie ontvangen van € 7.500,00 uit het Burgerinnovatiefonds voor de transitie van ECS naar ECM.

Overige ontvangsten
Verder is eind 2019 de Verenigde Energie Coöperatie Noord-Brabant opgeheven en hebben we daarvan een stakingsuitkering ontvangen van € 1.208,00.

KOSTEN

Marketing & Communicatie
Een groot deel van de subsidie van de Gemeente hebben we gebruikt om de nieuwe website en huisstijl te laten ontwerpen. Ook is er een nieuwe banner voor het duurzaam manifest gemaakt in onze nieuwe huisstijl.
Totale kosten Marketing & Communicatie € 4.105,00.

Projecten
In 2019 hebben we in totaal 192 Led lichtbronnen aangeschaft en deze gedoneerd aan de Voedselbank Schijndel. Deze heeft ze bij de voedselpakketten (in ieder pakket zaten 4 led-lampen) gevoegd. Zo hebben we ook voor de mensen die minder te besteden hebben iets kunnen doen aan besparing en hopelijk een stukje bewustwording.
Verder hebben we nog de energiekoffer aangevuld met een CV-inregelkit.
Totale kosten voor Projecten € 533,00

Administratie
We hebben in 2019 gekozen om weer een administratiepakket aan te schaffen en de administraties van ECM en SchijndelStroom BV hier in te verwerken. Dit omdat dit voor de werkzaamheden veel makkelijker is en met het zicht op de toekomst, waarin wij verwachten dat de ECM en SchijndelStroom BV sterk zullen groeien.
Daarnaast hebben we nog wat bankkosten en een héééééééél klein beetje creditrente.
Totale kosten Administratie € 552,00.

Algemeen

Representatie
De zonnewerkgroep heeft een etentje gehad ter gelegenheid van het realiseren van Zonnepark II op de Milieustraat en het bestuur heeft afscheid genomen van Joop Verhagen als bestuurslid.
Totale kosten Representatie € 322,00.

Vergaderingen
Tevens hebben we de bestuursvergaderingen in een ruimte aan de Bunderstraat gehouden. Voor deze ruimte moeten we een kleine vergoeding betalen. We zorgen zelf voor de koffie en de thee. Tevens zit in de post Vergaderingen de ALV van 7 februari 2019.
Totale kosten vergaderingen € 220,00.

Diversen
Verder hebben we nog een aantal “kleinere” kostenposten gehad. We hebben voor ECM een postbus geopend omdat we geen post meer kunnen ontvangen op de Madame Curieweg.
Totale kosten diversen € 318,00.

Dit is een korte weergave van de inkomsten en uitgaven.

Uiteindelijk laat de jaarrekening van 2019 een positief resultaat zien van € 4.592,00, waarover we € 872,00 vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. Tevens heeft SchijndelStroom BV een positief resultaat behaald van € 771,00. Hierover sturen wij over enkele dagen een aparte nieuwsflits.

Hierdoor komt het resultaat na belastingen van ECM uit op € 4.491,00.

Vragen?

Mochten er nog vragen zijn aan de hand van deze financiële nieuwsflits over ECM in 2019, dan kunt u die stellen via info@ecmeierijstad.nl