Wanneer is de Algemene Ledenvergadering?

Het bestuur belegt twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering: in het voorjaar en in het najaar. De uitnodiging hiervoor en eventuele bijlagen zoals de agenda en notulen van de vorige vergadering, worden tijdig aan de leden verstuurd via de Nieuwsflits en/of via e-mail.

Posted in: Lidmaatschap