Waarom zou ik lid worden?

U wordt lid omdat u de energiecoöperatie een warm hart toedraagt. U draagt graag bij aan een groener, duurzamer en energiezuiniger Schijndel. Of u dat nu doet door uw eigen energieverbruik kritisch te bekijken, of door u in te zetten als vrijwilliger voor onze coöperatie. Het lidmaatschap bedraagt 10 euro per jaar: met dat geld organiseren we informatieavonden en kunnen we de meest noodzakelijke organisatorische en promotionele kosten betalen. Verder moeten we het veelal van vrijwilligers en vrijwilligerswerk hebben. De coöperatie wordt draaiende gehouden door onze vele vrijwilligers. Veel mensen ervaren het samenwerken binnen een energiecoöperatie als een immaterieel voordeel, iets bijzonders waar ze zich voor kunnen inzetten.

In energievoorzieningen kunnen veel keuzes gemaakt worden. Die gaan iedereen aan en via de energiecoöperatie kunt u uw stem laten horen. Dat is natuurlijk een groot voordeel ten opzichte van grote bedrijven die ondemocratisch een windpark ergens neerknallen en de hoofdprijs vragen voor de stroom die dat oplevert. Juist dat democratische, gedragen aspect van de coöperatie en het samen kiezen voor hoe je het energiesysteem wil inrichten, is bijzonder. Daarnaast is de coöperatie een gezellige, enthousiaste club die samen iets wil bereiken en besloten heeft zelf in actie te komen. Ook niet onbelangrijk bij uw keus om lid te worden.

Posted in: Financieel, Lidmaatschap