Waarom is groene en duurzame energie zo belangrijk?

Duurzame en groene energie is zeer belangrijk voor het behoud van onze aarde. Onze maatschappij is nu vrijwel geheel afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en kolen. Behalve dat ze schaars worden, brengen ze ook heel veel schade toe aan onze aarde en wordt het steeds duurder om ze te winnen, in verhouding tot wat het oplevert.

Duurzame energie is energie van de zon of gebaseerd op krachten die door de zon worden veroorzaakt, zoals wind en getijden van de oceanen. Ook biomassa (voor zover niet concurrerend met voedselproductie of ten koste gaand van bos dat niet wordt gecompenseerd) is een duurzame energiebron die bijna overal aanwezig is. Duurzame energie is niet schadelijk voor het milieu, raakt nooit op en is bijna overal in de een of andere vorm beschikbaar. Als we het zelf, lokaal in Schijndel, opwekken, worden we bovendien een stuk onafhankelijker. Ook in de prijs merk je dat. Zelf energie opwekken en gebruik maken van groene stroom is altijd voordeliger!

Posted in: Algemeen