Loop ik als investeerder risico?

Energie Coöperatie Schijndel heeft een SDE+-subsidie van het rijk gekregen, we sluiten voldoende verzekeringen af (zoals een SolarIF-verzekering) en de gehele installatie heeft een garantie op diverse onderdelen, ook op de opbrengst. Dit alles voor in ieder geval 15 jaar. In onze ogen is er geen sprake van een risico als het gaat om de gedane investering en de jaarlijkse terugbetaling: we hebben de maatregelen getroffen om het risico zo klein mogelijk te maken. De gemeente Meierijstad is ook partij in het zonnepark, aangezien zij de eigenaar van het dak is. Dat dak heeft de gemeente zonder kosten beschikbaar gesteld, met uiteraard een adequate opstalverzekering.

Posted in: Veelgestelde vragen (en antwoorden) over Zonneparken Schijndel