Veelgestelde vragen

…en de antwoorden

Aanmelden (2)

Hoe word ik vrijwilliger van de energiecoöperatie?

Dat is heel simpel: u laat ons weten dat u zich in wilt zetten voor onze coöperatie. Doe dat door onderstaand formulier in te vullen en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Welkom in ons gezellige, enthousiaste team van vrijwilligers, we werken samen aan iets moois! Het is trouwens geen verplichting om ook lid te zijn, dus de drempel is super laag!

Hoe kan ik lid worden?

Lid worden is heel makkelijk. U vult gewoon het inschrijfformulier in.

Lidmaatschap (11)

Moet ik lid zijn om gebruik te maken van Schijndelse Stroom?

Nee, iedereen kan zich aanmelden voor Schijndelse Stroom. Het is natuurlijk wel fijn als u lid wordt omdat u de coöperatie dan een (financieel) steuntje in de rug geeft. Maar het is geen must. Lid worden? Klik hier.

Hoe word ik vrijwilliger van de energiecoöperatie?

Dat is heel simpel: u laat ons weten dat u zich in wilt zetten voor onze coöperatie. Doe dat door onderstaand formulier in te vullen en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Welkom in ons gezellige, enthousiaste team van vrijwilligers, we werken samen aan iets moois! Het is trouwens geen verplichting om ook lid te zijn, dus de drempel is super laag!

Is de energiecoöperatie een commerciële instelling?

Nee, Energie Schijndel is geen commerciële instelling en zal dat ook niet worden. Een coöperatie is gebaseerd op het ledenprincipe. De leden zijn de baas. Verder wordt er gewerkt met zo min mogelijk overhead en met zoveel mogelijk lokale bedrijven, in combinatie met vrijwilligers. Het bestuur van Energie Schijndel ziet erop toe dat de winsten die de coöperatie maakt, geherinvesteerd worden in groene energieprojecten.

Waarom zou ik lid worden?

U wordt lid omdat u de energiecoöperatie een warm hart toedraagt. U draagt graag bij aan een groener, duurzamer en energiezuiniger Schijndel. Of u dat nu doet door uw eigen energieverbruik kritisch te bekijken, of door u in te zetten als vrijwilliger voor onze coöperatie. Het lidmaatschap bedraagt 10 euro per jaar: met dat geld organiseren we informatieavonden en kunnen we de meest noodzakelijke organisatorische en promotionele kosten betalen. Verder moeten we het veelal van vrijwilligers en vrijwilligerswerk hebben. De coöperatie wordt draaiende gehouden door onze vele vrijwilligers. Veel mensen ervaren het samenwerken binnen een energiecoöperatie als een immaterieel voordeel, iets bijzonders waar ze zich voor kunnen inzetten.

In energievoorzieningen kunnen veel keuzes gemaakt worden. Die gaan iedereen aan en via de energiecoöperatie kunt u uw stem laten horen. Dat is natuurlijk een groot voordeel ten opzichte van grote bedrijven die ondemocratisch een windpark ergens neerknallen en de hoofdprijs vragen voor de stroom die dat oplevert. Juist dat democratische, gedragen aspect van de coöperatie en het samen kiezen voor hoe je het energiesysteem wil inrichten, is bijzonder. Daarnaast is de coöperatie een gezellige, enthousiaste club die samen iets wil bereiken en besloten heeft zelf in actie te komen. Ook niet onbelangrijk bij uw keus om lid te worden.

Hoe kan ik lid worden?

Lid worden is heel makkelijk. U vult gewoon het inschrijfformulier in.

Zijn er risico’s als ik lid ben van de energiecoöperatie?

Het enige risico dat u loopt, is uw lidmaatschapsgeld van 10 euro per jaar. Dat geld is niet terug te vorderen. Verder sluit de energiecoöperatie elke vorm van aansprakelijkheid uit voor de leden.

Zijn er voorwaarden om lid te worden?

Iedereen kan lid worden van Energie Coöperatie Schijndel. U betaalt een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van 10 euro en that’s it. Het geld dat binnenkomt als lidmaatschapsbijdrage wordt o.a. gebruikt om te investeren in duurzame projecten en om de website in de lucht te houden.

Wat kost een lidmaatschap?

Het lidmaatschap kost 10 euro per jaar. Dat bedrag wordt automatisch geïncasseerd. Wilt u meer weten of lid worden? Mail of bel ons: info@energieschijndel.nl, 073-8908319.

Wanneer is de Algemene Ledenvergadering?

Het bestuur belegt twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering: in het voorjaar en in het najaar. De uitnodiging hiervoor en eventuele bijlagen zoals de agenda en notulen van de vorige vergadering, worden tijdig aan de leden verstuurd via de Nieuwsflits en/of via e-mail.

Hoe worden leden uitgenodigd voor een Algemene Ledenvergadering?

Alle leden krijgen – ruim op tijd – de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering via de Nieuwsflits.

Stemrecht

Als een lid zijn of haar lidmaatschap betaald heeft, staat dat garant voor één stem. Bij de Algemene Ledenvergadering worden soms voorstellen gedaan waarover de leden mogen stemmen.

Financieel (8)

Ben ik echt goedkoper uit met Schijndelse Stroom?

Ten opzichte van Essent bent u gemiddeld goedkoper uit, maar het hangt altijd af van uw persoonlijke situatie. De enige manier om dat uit te rekenen is om op de website van Vandebron uw gegevens in te voeren. U krijgt dan direct in beeld hoe veel u gaat betalen.

Verdient de energiecoöperatie iets aan Schijndelse Stroom?

De energiecoöperatie krijgt van Houtindustrie Schijndel (via de producentencommissie) een kleine vergoeding van € 0,0035 (lees: bijna een halve cent) per kWh. Dit komt dus niet boven op de prijs die consumenten betalen, maar gaat af van de prijs van de energieleverancier.

Ik wil het werk van de energiecoöperatie financieel ondersteunen. Kan dat?

Natuurlijk kan dat, we zijn zelfs ontzettend blij met uw financiële steun! In principe kunt u elk willekeurig bedrag naar ons overmaken, maar we bespreken de details liever persoonlijk, zodat we meteen kennis kunnen maken. Bel (073 – 8908319) of mail ons (info@energieschijndel.nl), dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Alvast heel erg bedankt!

 

Kan ik de energiecoöperatie steunen met een bedrag of een dienst?

Natuurlijk kan dat, heel graag zelfs! We zijn blij met elke (financiële) bijdrage. We draaien vrijwel geheel op vrijwilligers en zijn qua inkomen erg afhankelijk van de lidmaatschapsgelden en subsidies. U kunt aangeven dat u ons wilt steunen, door onderstaand contactformulier in te vullen. Wij nemen dan snel contact met u op om kennis te maken en de details te bespreken. In ieder geval al ontzettend bedankt!

Is de energiecoöperatie een commerciële instelling?

Nee, Energie Schijndel is geen commerciële instelling en zal dat ook niet worden. Een coöperatie is gebaseerd op het ledenprincipe. De leden zijn de baas. Verder wordt er gewerkt met zo min mogelijk overhead en met zoveel mogelijk lokale bedrijven, in combinatie met vrijwilligers. Het bestuur van Energie Schijndel ziet erop toe dat de winsten die de coöperatie maakt, geherinvesteerd worden in groene energieprojecten.

Waarom zou ik lid worden?

U wordt lid omdat u de energiecoöperatie een warm hart toedraagt. U draagt graag bij aan een groener, duurzamer en energiezuiniger Schijndel. Of u dat nu doet door uw eigen energieverbruik kritisch te bekijken, of door u in te zetten als vrijwilliger voor onze coöperatie. Het lidmaatschap bedraagt 10 euro per jaar: met dat geld organiseren we informatieavonden en kunnen we de meest noodzakelijke organisatorische en promotionele kosten betalen. Verder moeten we het veelal van vrijwilligers en vrijwilligerswerk hebben. De coöperatie wordt draaiende gehouden door onze vele vrijwilligers. Veel mensen ervaren het samenwerken binnen een energiecoöperatie als een immaterieel voordeel, iets bijzonders waar ze zich voor kunnen inzetten.

In energievoorzieningen kunnen veel keuzes gemaakt worden. Die gaan iedereen aan en via de energiecoöperatie kunt u uw stem laten horen. Dat is natuurlijk een groot voordeel ten opzichte van grote bedrijven die ondemocratisch een windpark ergens neerknallen en de hoofdprijs vragen voor de stroom die dat oplevert. Juist dat democratische, gedragen aspect van de coöperatie en het samen kiezen voor hoe je het energiesysteem wil inrichten, is bijzonder. Daarnaast is de coöperatie een gezellige, enthousiaste club die samen iets wil bereiken en besloten heeft zelf in actie te komen. Ook niet onbelangrijk bij uw keus om lid te worden.

Wat kost een lidmaatschap?

Het lidmaatschap kost 10 euro per jaar. Dat bedrag wordt automatisch geïncasseerd. Wilt u meer weten of lid worden? Mail of bel ons: info@energieschijndel.nl, 073-8908319.

Ik heb zonnepanelen. Kan ik mijn teveel opgewekte terugleveren?

In de wet staat dat elk energiebedrijf mee moet werken aan een verrekening (saldering) tot 5000 kWh eigen verbruik. De energie die je niet zelf nodig hebt en teruglevert aan het net, zal tegen een (te) lage prijs verrekend worden. De terugverdientijd is afhankelijk van de grootte van de installatie, de aanschafprijs, maar ook natuurlijk de eventuele prijsontwikkeling van stroom de komende jaren. Hoe meer panelen, hoe lager de gemiddelde kWh-prijs en hoe sneller de terugverdientijd (gemiddeld 8 tot 10 jaar). Stijgt de stroomprijs de komende jaren door met 6 of 7% dan is de terugverdientijd 7 tot 8 jaar.

Algemeen (10)

Waarom is groene en duurzame energie zo belangrijk?

Duurzame en groene energie is zeer belangrijk voor het behoud van onze aarde. Onze maatschappij is nu vrijwel geheel afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en kolen. Behalve dat ze schaars worden, brengen ze ook heel veel schade toe aan onze aarde en wordt het steeds duurder om ze te winnen, in verhouding tot wat het oplevert.

Duurzame energie is energie van de zon of gebaseerd op krachten die door de zon worden veroorzaakt, zoals wind en getijden van de oceanen. Ook biomassa (voor zover niet concurrerend met voedselproductie of ten koste gaand van bos dat niet wordt gecompenseerd) is een duurzame energiebron die bijna overal aanwezig is. Duurzame energie is niet schadelijk voor het milieu, raakt nooit op en is bijna overal in de een of andere vorm beschikbaar. Als we het zelf, lokaal in Schijndel, opwekken, worden we bovendien een stuk onafhankelijker. Ook in de prijs merk je dat. Zelf energie opwekken en gebruik maken van groene stroom is altijd voordeliger!

Ik wil het werk van de energiecoöperatie financieel ondersteunen. Kan dat?

Natuurlijk kan dat, we zijn zelfs ontzettend blij met uw financiële steun! In principe kunt u elk willekeurig bedrag naar ons overmaken, maar we bespreken de details liever persoonlijk, zodat we meteen kennis kunnen maken. Bel (073 – 8908319) of mail ons (info@energieschijndel.nl), dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Alvast heel erg bedankt!

 

Kan ik de energiecoöperatie steunen met een bedrag of een dienst?

Natuurlijk kan dat, heel graag zelfs! We zijn blij met elke (financiële) bijdrage. We draaien vrijwel geheel op vrijwilligers en zijn qua inkomen erg afhankelijk van de lidmaatschapsgelden en subsidies. U kunt aangeven dat u ons wilt steunen, door onderstaand contactformulier in te vullen. Wij nemen dan snel contact met u op om kennis te maken en de details te bespreken. In ieder geval al ontzettend bedankt!

Hoe word ik vrijwilliger van de energiecoöperatie?

Dat is heel simpel: u laat ons weten dat u zich in wilt zetten voor onze coöperatie. Doe dat door onderstaand formulier in te vullen en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Welkom in ons gezellige, enthousiaste team van vrijwilligers, we werken samen aan iets moois! Het is trouwens geen verplichting om ook lid te zijn, dus de drempel is super laag!

Wordt onderzoek gedaan naar welke energievorm de Schijndelaren aanspreekt?

De projecten en initiatieven ontstaan vanuit de input van de leden, van wie er diversen ook vrijwilliger zijn. Logischerwijs spreken die initiatieven dus aan. Belangrijk is dat deze in ieder geval betaalbaar, lokaal en duurzaam moet zijn. Heeft u zelf een idee? Vertel het ons via info@energieschijndel.nl of telefoonnummer 073-8908319.

Wanneer wil Schijndel energieneutraal zijn? Zo snel mogelijk toch?

Zeker! De doelstelling van Energie Schijndel is om in 2020 een energiereductie van 35% en een productie van duurzame energie van 65% te realiseren. De gemeente Schijndel werkt hier gelukkig ook hard aan en ondersteunt (onze) duurzame initiatieven zowel met materiaal als immaterieel.

Wat is de rol van de gemeente Schijndel?

De gemeente heeft de oprichting mede gestimuleerd, zowel financieel in de vorm van een subsidie als met flink wat ondersteuning en kennisoverdracht. Zij doet dit vanuit het besef dat lokale samenwerking de kracht van de toekomst is. De gemeente speelt geen rol bij het bestuur van de Energiecoöperatie maar is en blijft nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie. De lijntjes zijn kort en de betrokkenheid bij elkaar is groot.

Wie is baas van het energienetwerk?

Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van het energie netwerk (gas en elektriciteit). Daarnaast zorgen zij voor het transport elektriciteit en/of gas bij u in de regio. Enexis (de overheid) beheert het gas- en elektriciteitsnetwerk van o.a. Noord-Brabant.

Zijn grote partijen als Essent bereid om mee te werken aan lokale initiatieven?

De landelijke energieleveranciers weten nog niet goed hoe ze met lokale initiatieven moeten omgaan. Voor een deel proberen ze de lokale initiatieven ‘op te slokken’. Ze hebben nog geen officieel standpunt ingenomen. Er zijn voorzichtige eerste contacten met lokale initiatieven. Lokale initiatieven schieten namelijk als paddenstoelen uit de grond dus grote energieleveranciers kunnen niet meer om ‘ons’ heen.

Is de energiecoöperatie een commerciële instelling?

Nee, Energie Schijndel is geen commerciële instelling en zal dat ook niet worden. Een coöperatie is gebaseerd op het ledenprincipe. De leden zijn de baas. Verder wordt er gewerkt met zo min mogelijk overhead en met zoveel mogelijk lokale bedrijven, in combinatie met vrijwilligers. Het bestuur van Energie Schijndel ziet erop toe dat de winsten die de coöperatie maakt, geherinvesteerd worden in groene energieprojecten.

Wet- en regelgeving (5)

Wie is baas van het energienetwerk?

Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van het energie netwerk (gas en elektriciteit). Daarnaast zorgen zij voor het transport elektriciteit en/of gas bij u in de regio. Enexis (de overheid) beheert het gas- en elektriciteitsnetwerk van o.a. Noord-Brabant.

Zijn grote partijen als Essent bereid om mee te werken aan lokale initiatieven?

De landelijke energieleveranciers weten nog niet goed hoe ze met lokale initiatieven moeten omgaan. Voor een deel proberen ze de lokale initiatieven ‘op te slokken’. Ze hebben nog geen officieel standpunt ingenomen. Er zijn voorzichtige eerste contacten met lokale initiatieven. Lokale initiatieven schieten namelijk als paddenstoelen uit de grond dus grote energieleveranciers kunnen niet meer om ‘ons’ heen.

Is de energiecoöperatie een commerciële instelling?

Nee, Energie Schijndel is geen commerciële instelling en zal dat ook niet worden. Een coöperatie is gebaseerd op het ledenprincipe. De leden zijn de baas. Verder wordt er gewerkt met zo min mogelijk overhead en met zoveel mogelijk lokale bedrijven, in combinatie met vrijwilligers. Het bestuur van Energie Schijndel ziet erop toe dat de winsten die de coöperatie maakt, geherinvesteerd worden in groene energieprojecten.

Kan ik zonnepanelen plaatsen op openbare gebouwen?

Wat wij het liefste zien, is dat inwoners van Schijndel hun panelen ook op een ander dak mogen zetten dan hun eigen dak. De school, de supermarkt, de garageboxen achter de woningen, de boerderij … de mogelijkheden zijn dan opeens legio. Dit is iets waarvoor wij steeds ijveren, maar waar wetten in de weg lijken te staan. Maar wat ons betreft niet voor lang meer!

Wij verwachten op korte termijn een eerste productietraject te starten waarbij leden één of meerdere paneeldelen kunnen kopen en via een jaarlijkse aflossing hun investering weer terugkrijgen – met rente! Zonnepanelen op een openbaar dak. Houd onze website in de gaten of schrijf u in voor de Nieuwsflits om op de hoogte te blijven.

 

Moet ik een vergunning aanvragen om zonnepanelen te plaatsen?

In de meeste gevallen is geen (omgevings-)vergunning nodig voor plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren. Soms is een vergunning wel nodig. Bijvoorbeeld als het niet past in het plaatselijke bestemmingsplan. Voor plaatsing van zonnepanelen en zonnecollectoren gelden wel bepaalde regels. Zo moet de hellingshoek van de collector of het paneel hetzelfde zijn als die van het dak. Uiteraard kent elke leverancier van zonnepanelen deze regels als zijn broekzak en helpt hij u daar bij.

Er zijn wel vergunningen nodig voor vrijwel alle andere situaties en ook voor monumentale panden. Op www.omgevingsloket.nl kunt u de zogenaamde vergunningscheck doen. Hier kunt u alle gegevens invoeren en wordt aangegeven of er in uw geval een vergunning vereist is.U kunt ook de folder Zonnecollectoren en zonnepanelen van de Rijksoverheid downloaden via deze link.

Energie Schijndel helpt u graag. Neem contact met ons op via info@energieschijndel.nl of via telefoonnummer 073-8908319.

Zonnepanelen (4)

Schijndelse Stroom is uitverkocht, wat nu?

We werken hard aan uitbreiding van het aanbod. Niet alleen bij de HIS, maar ook met ons toekomstige Zonnepark Schijndel: 224 zonnepanelen op het dak van de milieustraat. De stroom die we hier gaan opwekken, goed voor ongeveer 17 huishouders, wordt ook verkocht als Schijndelse Stroom. De investeerders in het zonnepark, een dertigtal Schijndelaren, krijgen voorrang. Als u het inschrijfformulier onderaan deze pagina invult, houden we u op de hoogte van het aanbod. En ondertussen blijven we werken aan uitbreiding van Schijndelse Stroom.

Ik heb zonnepanelen. Kan ik mijn teveel opgewekte terugleveren?

In de wet staat dat elk energiebedrijf mee moet werken aan een verrekening (saldering) tot 5000 kWh eigen verbruik. De energie die je niet zelf nodig hebt en teruglevert aan het net, zal tegen een (te) lage prijs verrekend worden. De terugverdientijd is afhankelijk van de grootte van de installatie, de aanschafprijs, maar ook natuurlijk de eventuele prijsontwikkeling van stroom de komende jaren. Hoe meer panelen, hoe lager de gemiddelde kWh-prijs en hoe sneller de terugverdientijd (gemiddeld 8 tot 10 jaar). Stijgt de stroomprijs de komende jaren door met 6 of 7% dan is de terugverdientijd 7 tot 8 jaar.

Kan ik zonnepanelen plaatsen op openbare gebouwen?

Wat wij het liefste zien, is dat inwoners van Schijndel hun panelen ook op een ander dak mogen zetten dan hun eigen dak. De school, de supermarkt, de garageboxen achter de woningen, de boerderij … de mogelijkheden zijn dan opeens legio. Dit is iets waarvoor wij steeds ijveren, maar waar wetten in de weg lijken te staan. Maar wat ons betreft niet voor lang meer!

Wij verwachten op korte termijn een eerste productietraject te starten waarbij leden één of meerdere paneeldelen kunnen kopen en via een jaarlijkse aflossing hun investering weer terugkrijgen – met rente! Zonnepanelen op een openbaar dak. Houd onze website in de gaten of schrijf u in voor de Nieuwsflits om op de hoogte te blijven.

 

Moet ik een vergunning aanvragen om zonnepanelen te plaatsen?

In de meeste gevallen is geen (omgevings-)vergunning nodig voor plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren. Soms is een vergunning wel nodig. Bijvoorbeeld als het niet past in het plaatselijke bestemmingsplan. Voor plaatsing van zonnepanelen en zonnecollectoren gelden wel bepaalde regels. Zo moet de hellingshoek van de collector of het paneel hetzelfde zijn als die van het dak. Uiteraard kent elke leverancier van zonnepanelen deze regels als zijn broekzak en helpt hij u daar bij.

Er zijn wel vergunningen nodig voor vrijwel alle andere situaties en ook voor monumentale panden. Op www.omgevingsloket.nl kunt u de zogenaamde vergunningscheck doen. Hier kunt u alle gegevens invoeren en wordt aangegeven of er in uw geval een vergunning vereist is.U kunt ook de folder Zonnecollectoren en zonnepanelen van de Rijksoverheid downloaden via deze link.

Energie Schijndel helpt u graag. Neem contact met ons op via info@energieschijndel.nl of via telefoonnummer 073-8908319.

Veelgestelde vragen (en antwoorden) over Schijndelse Stroom (6)

Ben ik echt goedkoper uit met Schijndelse Stroom?

Ten opzichte van Essent bent u gemiddeld goedkoper uit, maar het hangt altijd af van uw persoonlijke situatie. De enige manier om dat uit te rekenen is om op de website van Vandebron uw gegevens in te voeren. U krijgt dan direct in beeld hoe veel u gaat betalen.

Verdient de energiecoöperatie iets aan Schijndelse Stroom?

De energiecoöperatie krijgt van Houtindustrie Schijndel (via de producentencommissie) een kleine vergoeding van € 0,0035 (lees: bijna een halve cent) per kWh. Dit komt dus niet boven op de prijs die consumenten betalen, maar gaat af van de prijs van de energieleverancier.

Moet ik lid zijn om gebruik te maken van Schijndelse Stroom?

Nee, iedereen kan zich aanmelden voor Schijndelse Stroom. Het is natuurlijk wel fijn als u lid wordt omdat u de coöperatie dan een (financieel) steuntje in de rug geeft. Maar het is geen must. Lid worden? Klik hier.

Kan ik ook gas bij Vandebron afnemen?

Jazeker. Wanneer u overstapt op Schijndelse Stroom kunt u aanvinken ook gas bij Vandebron te willen afnemen. Omdat het nog niet mogelijk is op landelijke schaal groen gas aan te bieden, levert Vandebron aardgas van Gasterra uit Groningen met CO2-compensatie van de Gold Standard. Dit is het strengste keurmerk op gebied van klimaatcompensatie, en naast het terugdringen van CO2, leveren deze projecten ook een bijdrage aan de lokale samenleving. Op de website van Vandebron leest u hier meer over.

Schijndelse Stroom is uitverkocht, wat nu?

We werken hard aan uitbreiding van het aanbod. Niet alleen bij de HIS, maar ook met ons toekomstige Zonnepark Schijndel: 224 zonnepanelen op het dak van de milieustraat. De stroom die we hier gaan opwekken, goed voor ongeveer 17 huishouders, wordt ook verkocht als Schijndelse Stroom. De investeerders in het zonnepark, een dertigtal Schijndelaren, krijgen voorrang. Als u het inschrijfformulier onderaan deze pagina invult, houden we u op de hoogte van het aanbod. En ondertussen blijven we werken aan uitbreiding van Schijndelse Stroom.

Wat is Schijndelse Stroom precies?

Bio Energiecentrale Schijndel en Zonnepark Schijndel leveren stroom aan het nationale net en u haalt uw stroom van hetzelfde net. Er is geen fysieke verbinding tussen uw energiebron en uw huis, want dan zou er een stroomlijn gespannen moeten worden van uw energiebron naar uw huis. Vandebron werkt als een marktplaatsplatform waar vraag en aanbod direct bij elkaar komen en maakt de financiële en administratieve koppeling. De stroomprijs die u betaalt aan Vandebron gaat 100% naar de door u gekozen energiebron (naar Bio Energiecentrale Schijndel of Schijndelstroom B.V.) en de hoeveelheid stroom die u verbruikt wordt dus ook opgewekt door uw energiebron. U heeft dus twee garanties: u weet precies waar uw stroom wordt opgewekt en waar uw geld naartoe gaat. Deze garantie krijgt u in de vorm van een stroombron-certificaat dat samen met uw jaarafrekening in uw persoonlijke profiel bij Vandebron verschijnt.

 

Veelgestelde vragen (en antwoorden) over Zonneparken Schijndel (10)

Hoe zit het precies met de jaarlijkse opbrengst en het rendement?

We vragen 300 euro per paneel als investering. Na 15 jaar hebt u deze 300 euro helemaal terug: we betalen u 15 jaar lang 20 euro per jaar terug. Daarbovenop krijgt u een jaarlijkse rente van 3,13%. Als u het rekensommetje uitvoert – gebaseerd op dit percentage en de jaarlijkse aflossing – komt het erop neer dat u na 15 jaar in totaal 375 euro hebt teruggekregen (jaarlijks 20 euro aflossing plus de rente).

Om niet elk jaar een ingewikkelde rekensom te hoeven maken, hebben we besloten de 375 euro uit te smeren over de 15 jaar en jaarlijks een vast bedrag uit te keren van 25 euro (15 keer 25 euro is 375 euro). Dit geeft een helder beeld en bij meerdere panelen is het een kwestie van het aantal panelen maal 25 euro. De 25 euro per jaar per paneel is gegarandeerd gedurende de gehele looptijd van 15 jaar.

Hoe zit het met de opbrengsten van een zonnepaneel?

De zonneopbrengst van alle panelen samen wordt als Schijndelse Stroom via VandeBron (zie www.vandebron.nl) te koop aangeboden. Hiervoor kan een contract met Vandebron worden afgesloten. Het zonnepark is bedoeld voor mensen die een financieel verantwoorde bijdrage willen leveren aan een duurzame energieopwekking op lokaal niveau. U kunt dus investeren zonder de opgewekte stroom af te gaan nemen en andersom kan ook: niet investeren in een zonnepaneel maar wel Schijndelse Stroom van het zonnepark afnemen.

De ligging van het dak garandeert een uitstekende elektriciteits-opbrengst, die ruim voldoet aan de gebruikelijke normen. Er sprake van een totaalopbrengst die meer dan 50.000 kWh op jaarbasis zal zijn. In de opgestelde financiële planning is rekening gehouden met alle factoren waardoor gegarandeerd kan worden dat de terugbetaling aan de investeerders zal plaatsvinden voor de gehele periode van 15 jaar.

Krijg ik als investeerder voorrang op stroom van het zonnepark?

Natuurlijk! Al voordat we via het zonnepark Schijndelse Stroom gaan verkopen (zie ook ‘Hoe zit het met de opbrengsten van een zonnepaneel?) krijgen de investeerders de vraag of ze de groene stroom willen afnemen. Ook als u nog niet over kunt stappen, kunt u de Schijndelse Stroom wel al reserveren. Daarover wordt elke investeerder apart geïnformeerd.

Wie is eigenaar van het zonnepark?

Speciaal voor Zonnepark Schijndel is de BV Schijndelstroom opgericht. Deze BV, waarvan Energie Coöperatie Schijndel de enige aandeelhouder is, gaat het geld bij de investeerders innen en is formeel eigenaar van het zonnepark.

Is het zonnepaneel van mij als ik meedoe?

Nee, de zonnepanelen zijn en blijven eigendom van Energie Coöperatie Schijndel.

Verdien ik nog aan het paneel na die 15 jaar?

Nee, na 15 jaar zijn er geen verdiensten meer voor de investeerders van nu.

Wat gebeurt na 15 jaar met ‘mijn’ paneel?

De installatie gaat naar verwachting minstens 25 jaar mee, dus na 15 jaar blijft het paneel gewoon in gebruik. Na 15 jaar eindigt de subsidie. De stroomopbrengst is voor ECS en blijft verkocht worden onder de noemer Schijndelse Stroom. In principe is de ´samenwerking´ tussen u en de energiecoöperatie dan voorbij.

Loop ik als investeerder risico?

Energie Coöperatie Schijndel heeft een SDE+-subsidie van het rijk gekregen, we sluiten voldoende verzekeringen af (zoals een SolarIF-verzekering) en de gehele installatie heeft een garantie op diverse onderdelen, ook op de opbrengst. Dit alles voor in ieder geval 15 jaar. In onze ogen is er geen sprake van een risico als het gaat om de gedane investering en de jaarlijkse terugbetaling: we hebben de maatregelen getroffen om het risico zo klein mogelijk te maken. De gemeente Meierijstad is ook partij in het zonnepark, aangezien zij de eigenaar van het dak is. Dat dak heeft de gemeente zonder kosten beschikbaar gesteld, met uiteraard een adequate opstalverzekering.

Hoe zit het met de belastingen in relatie tot deze investering?

Net zoals alle andere vormen van obligaties en depositorekeningen valt de investering in het zonnepark onder het vermogen zoals dat dient te worden opgegeven in Box 3. Zolang het totale vermogen in Box 3 onder de grens van ruim 20.000 euro voor 1 persoon (en ruim 40.000 euro voor 2 fiscale partners) blijft, hoeft geen vermogensbelasting te worden betaald. Als het totaal van Box 3 wel boven de genoemde drempel komt, is er sprake van 1,2 procent vermogensbelasting. De genoemde drempelbedragen wijzigen ieder jaar, de precieze bedragen kunnen op de website van de Belastingdienst worden gelezen.

Ik heb nog steeds vragen, wie kan ik daar voor benaderen?

U kunt altijd een e-mail sturen aan info@energieschijndel.nl of bij meer specifieke vragen kunt u bellen met de Energie Coöperatie Schijndel, op de website vindt u het telefoonnummer.


Toch nog steeds uw antwoord niet? Neem contact met ons op zodat we u persoonlijk kunnen helpen.