Wat gebeurt na 15 jaar met ‘mijn’ paneel?

De installatie gaat naar verwachting minstens 25 jaar mee, dus na 15 jaar blijft het paneel gewoon in gebruik. Na 15 jaar eindigt de subsidie. De stroomopbrengst is voor ECS en blijft verkocht worden onder de noemer Schijndelse Stroom. In principe is de ´samenwerking´...

Loop ik als investeerder risico?

Energie Coöperatie Schijndel heeft een SDE+-subsidie van het rijk gekregen, we sluiten voldoende verzekeringen af (zoals een SolarIF-verzekering) en de gehele installatie heeft een garantie op diverse onderdelen, ook op de opbrengst. Dit alles voor in ieder geval 15...

Hoe zit het met de belastingen in relatie tot deze investering?

Net zoals alle andere vormen van obligaties en depositorekeningen valt de investering in het zonnepark onder het vermogen zoals dat dient te worden opgegeven in Box 3. Zolang het totale vermogen in Box 3 onder de grens van ruim 20.000 euro voor 1 persoon (en ruim...