Duurzaam Opgewekt

ECM heeft als doel dat de energie die Meierijstad verbruikt, zo veel mogelijk duurzaam wordt opgewekt, bij voorkeur binnen onze gemeentegrenzen, en ze wil daar ook aan bijdragen.

Dat betekent op zoek gaan naar manieren om onze energie CO2 neutraal op te wekken. Hiervoor is op dit moment een aantal haalbare technieken beschikbaar zoals windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa. Maar ECM bepaalt niet welke locaties geschikt zijn voor de opwek van duurzame energie. Dat is een taak van de gemeente en die borgt dit met wet- en regelgeving. Duidelijk is wel dat we met z’n alleen heel veel energie verbruiken en dat die grotendeels niet duurzaam wordt opgewekt.

Er is dus nog veel werk aan de winkel en daar zetten we ons voor in. Het jaar 2050, waarin we CO2 neutraal moeten zijn, lijkt nog ver weg maar als we niet aan de slag gaan raakt het doel uit zicht en dan zijn we verder van huis.

Daarnaast streeft ECM ook naar een optimale mix van energie-opwek en energiebesparing. En naar mogelijkheden om duurzame energie uiteindelijk efficiënt en goedkoop op te slaan.