De coöperatie

Samen maken we het verschil

De Coöperatie

ECM wil bijdragen aan een duurzame Meierijstadse samenleving. Met de nadruk op energie. Het huidige jaarlijkse verbruik van de woningen in Meierijstad in 2018 was ca. 110.000.000 kWh aan elektriciteit en 48.000.000 m3 gas. Minder verbruiken en meer duurzaam opwekken is de grote uitdaging.

Duurzaamheid en hernieuwbare bronnen

Tot op heden gebruiken we in Nederland voor meer dan 90% fossiele energiebronnen. Die worden niet alleen schaarser en dus duurder, maar ze hebben ook een sterk negatieve invloed op het klimaat. En dat gaat ons nog mee geld kosten. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen willen we verminderen door over te schakelen op (eigen) duurzame energiebronnen. De energie uit hernieuwbare bronnen in Nederland komt voornamelijk uit wind, biomassa en zon. Ca. 8% van het totaal is duurzaam opgewekt, dus we lopen achter want volgens de afspraken binnen de EU en het klimaatakkoord, zou in 2020 14% duurzame moeten zijn.

Afhankelijkheid en betaalbaarheid

De stijgende energieprijzen weerspiegelen onze afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen en de schaarste. Dat zien we terug op de energierekening. Nederland kan zelf weinig invloed uitoefenen op deze prijsontwikkeling. De betaalbaarheid voor de inwoners en bedrijven in Meierijstad staat dus onder druk. Willen we het enigszins in de hand kunnen houden, dan kan dat alleen als we zelf meer duurzame energie gaan produceren. Alle energie die we nu uit andere landen haalt betekent dat er veel geld uit Nederland verdwijnt. Als we zelf een groter deel van onze eigen energie kunnen opwekken, dan komt het geld ten goede aan de Nederlandse economie.

De inwoner van Meierijstad

ECM wil de burgers van Meierijstad informeren en voorlichten over de overgang naar duurzame energie en de gevolgen daarvan voor ons allen. Laagdrempelige voorlichting over wat je zelf kunt doen om het energieverbruik omlaag te brengen. We willen de burgers ook vertegenwoordigen richting de politieke partijen, de gemeente en de Regionale Energie Strategie. We willen hier een belangrijke rol spelen in het kader van het zogenaamde lokale eigendom van energieprojecten en daarmee het draagvlak en de economie versterken binnen de regio.

We willen zelf meedoen

Samen hebben we veel energie nodig voor wonen, vrijetijdsbesteding, (elektrisch) verkeer, industrie, landbouw, infrastructuur en zo meer. We willen dat die energie zo veel als mogelijk duurzaam wordt opgewekt en zoveel mogelijk in de eigen regio. We willen daarvoor een goede lokale mix van zon, wind, biomassa en andere alternatieven. Een zonneweides, windmolens, vergistingsinstallaties of biomassacentrales, het zijn niet perse mooie aanwinsten voor de omgeving. Maar wel nodig voor de energietransitie. Het is belangrijk dat inwoners van Meierijstad ervaren dat deze vorm van opwekking een positieve bijdrage levert aan Meierijstad. En daarom willen we met lokaal eigendom, zelf meedoen, meer draagvlak te creëren.

Laten er zelf ook van profiteren

Omdat het eigendom van veel energieprojecten deels of geheel in buitenlandse handen ligt betekent dat wij er in Meierijstad niet van profiteren. Subsidie, die met belastinggeld is betaald verdwijnt goeddeels buiten de gemeentegrenzen. ECM zou graag zien dat een deel weer ten goede komt aan de samenleving in Meierijstad. En dat betekent dat er zoveel mogelijk lokale partijen moeten worden ingezet. Daarnaast zou een groter deel van het rendement uit opwekking ten goede moet komen aan de Meierijse gemeenschap.

Opbouw van de coöperatie

ECM is een coöperatie met leden die de strategische koers bepalen. De coöperatie kent een dagelijks bestuur en enkele werkgroepen voor bepaalde activiteiten. Naast de coöperatie heeft ECM Schijndel stroom B.V. voor projecten. Daarnaast is er een stichting die op dit moment wordt gebruikt voor de inzet van de energiecoaches. Jaarlijks zijn er een of twee algemene ledenvergaderingen (ALV) waarin  leden kunnen meepraten en meebeslissen over de koers en de activiteiten. De dagelijkse gang van zaken ligt bij het bestuur van de coöperatie, het bestuur van de stichting en de directie van Schijndel stroom B.V. Op dit moment worden alle inspanningen door vrijwilligers geleverd.

Nieuwsbrief

Nieuwsflits

Ik ontvang graag de Nieuwsflits. Lidmaatschap is hierbij niet nodig.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Lidmaatschap
Algemene ledenvergadering

Onze leden worden twee keer per jaar uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. In een formeel gedeelte worden onder meer de jaarrekening en bestuursstukken besproken. Het tweede deel van de avond staat in het teken van iets informeels: een presentatie, spel of discussie.

De ledenvergaderingen van 2018 vinden plaats op woensdag 18 april en donderdag 15 november. Om 19.30 uur start beide avonden het officiële gedeelte, waarna om 20.45 uur een publieke bijeenkomst plaatsvindt. Dit gedeelte van de avond is toegankelijk voor alle inwoners van Schijndel (en Meierijstad). Het doel van de avond is om onze leden en geïnteresseerden een inspirerende avond te bezorgen over duurzaamheid. Het programma wordt t.z.t. bekend gemaakt via de Nieuwsflits. De stukken voor de ALV zijn een week voor de vergadering op te vragen via info@energieschijndel.nl.

Veel gestelde vragen (en antwoorden)

Bekijk de veelgestelde vragen, met uiteraard de antwoorden.

Beëindigen lidmaatschap

Beëindigen lidmaatschap

Jammer dat u het lidmaatschap opzegt. Hopelijk wilt u ons laten weten waarom u tot deze beslissing bent gekomen. Uw uitschrijving geldt met ingang van het volgende kalenderjaar.