ECM is in een ver gevorderd stadium om een samenwerking met OM Nieuwe Energie aan te gaan.
OM Nieuwe Energie is het grootste en groenste energiecollectief van Nederland, waarvan ook ECM deel gaat uitmaken.
Groene energie opgewekt door de leden van OM Nieuwe Energie wordt zonder winstoogmerk doorverkocht via de aangesloten EnergieCoöperaties aan bewoners van Meierijstad. Hoe meer wind- en zonenergie door deze coöperaties opgewekt wordt hoe lager de prijs en hoe meer lokale initiatieven ontwikkeld kunnen worden.

Wordt vervolgd,
Kijk eens op www.samenom.nl.