Vanwege de sterk fluctuerende opbrengst van zon en wind is volledige omschakeling naar duurzame energie alleen mogelijk wanneer er grootschalige opslagsystemen ontwikkeld worden. Een volgens mij zeer interessant systeem is de Ambri accu. Deze bestaat uit een RVS reservoir met inwendig een keramische mantel en uitwendig isolatie waarin de metalen Calcium en Antimoon en een bepaald zout op een temperatuur van ongeveer 600 °C gebracht worden. De zaak smelt dan en door het verschil in soortelijke massa ontstaan drie lagen met tussen de metalen een elektrische spanning. De zoutlaag beweegt naar boven of beneden afhankelijk of de accu geladen of ontladen wordt. Het reservoir is zo goed geïsoleerd dat de laad- en de ontlaadstroom het geheel op temperatuur houdt mits er een voldoende grote stroom over een voldoende lange tijd loopt. Het rendement is dan ongeveer 80 %. Maar als er enige tijd geen stroom loopt dan stolt de zaak gewoon. Er is dus geen gevaar van oververhitting en brand zoals dat bij Litium-ion accu’s het geval is.

Dit lijkt mij toch een veel betere keuze dan de opslag van energie in Waterstof waarbij je blij mag zijn als je een totaal rendement van 30 % haalt en waarbij ook zeer zeldzame materialen zoals Platina nodig zijn.

 

Er is veel informatie over deze accu te vinden op YouTube. De voor mij meest interessante filmpjes zijn:

Ambri: A Battery that Could Change the World. Link: www.youtube.com/watch?v=ZRyo0Nr7CrY en

Liquid Metal Batteries are going Global in 2022! Link: www.youtube.com/watch?v=oqqnDPVwHJE

 

ing. Adriaan Kragten