Ik vind het jammer niet iedereen te hebben mogen verwelkomen op onze Algemene Ledenvergadering vorige week. Zeker omdat we natuurlijk een hele tijd door Covid-19 geen fysieke bijeenkomsten meer hebben gehad. En nu natuurlijk nog vervelender, omdat Covid-19 weer helemaal terug is en het de vraag is of er in de nabije toekomst nog wel groepsbijeenkomsten mogen worden gehouden.

Op donderdag 4 november is de Algemene Ledenvergadering geweest. Mijn dank is groot voor de goede voorbereidingen en de heldere verhalen van Ben Hendriks, Erik Jan en Maayke Boon van Ostade en Stefanie Claessens.

Ondanks dat Covid-19 weer op de voorpagina’s staat, is de brede duurzaamheidstransitie zeker niet minder belangrijk geworden. Feit is dat de klimaatveranderingen en de aantasting van onze leefomgeving steeds dichterbij komt. Kijk maar naar de te hete zomers, overstromingen in Limburg, veranderingen in flora en fauna, onvoorspelbaar weer en een stijgende zeespiegel. Jammer genoeg staat dit besef nog niet bij iedereen op het netvlies. Of we dat nu willen of niet, onze leefomgeving is aan het veranderen. Veranderen door klimaatinvloeden, virussen, maar ook doordat er in Nederland 1 mln. woningen bij moeten komen (waarvan > 8.000 hier in Meierijstad). En dat betekent wat!

De duurzaamheidstransitie vraagt van iedereen om te veranderen. We moeten onze energie anders gaan produceren, de open haard moet in de ban, we moeten minder gaan reizen en ons energieverbruik moet omlaag. Al die noodzakelijke veranderingen roepen veel weestand op. Je leest dit in de media en wij als ECM maken dit zelf mee op diverse publieksavonden voor zonneparken. En dat is begrijpelijk: verandering vraagt aanpassing en doet pijn. Je moet het bekende en vertrouwde loslaten, zonder dat je weet wat het nieuwe gaat brengen. Maar dat voorkomt niet dat we toch offers moeten gaan brengen. En de zogenaamde NIMBY-discussie (not in my back yard) past hier niet meer in. De uitdagingen waar wij voor staan zijn extreem groot en de tijd dringt meer en meer. Deze weken wordt in Glasgow gesproken over de klimaatdoelstellingen en de 17 global goals.

Een van de centrale vraagstukken gaat over de opwarming. Leiders van grote en kleine landen vergaderen nu fanatiek over maatregelen om de gemiddelde temperatuurstijging onder de 1,5 gaden te houden. En dat terwijl daarover al 6 jaren geleden in Parijs afspraken zijn gemaakt, maar deze waren veel te vrijblijvend.

Enkele weken geleden heb ik Jan Rotmans (klimaatdeskundige, Professor Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit) gesproken, die aangaf dat als we nu meteen stoppen met alle fossiele brandstoffen, we de temperatuurstijging nog kunnen beperken tot 2,5 graden. Hij gaat ervan uit dat als we snel maatregelen gaan nemen, de temperatuurstijging misschien beperkt blijft tot 3 tot 4 graden. Veel wetenschappers zijn het met hem eens, maar in Glasgow houden ze tegen beter weten in nog vast aan die 1,5 graden Celsius.

Gelukkig is er wel al een belangrijke stap gezet en hebben een aantal landen afgesproken om de investeringen in fossiele brandstoffen snel af te bouwen. Maar dan moeten er wel alternatieven zijn. En voorlopig zijn wij nog steeds verslaafd aan energie en daarmee aan fossiele brandstoffen. Nederland importeert nog steeds heel veel energie en fossiele brandstoffen. We leggen ons zelf aan het infuus, zodat we een grote economische afhankelijkheid creëren. En dat merken we aan de pomp en bij de energierekening thuis.

En als er dan een project wordt opgestart gericht op duurzame opwekking, dan gebeurt dit veelal door buitenlandse partijen, waardoor economische middelen ook weer uit Nederland verdwijnen.

Daarom is het zo belangrijk dat ECM trouw blijft aan haar rol. ECM richt zich in haar strategische koers vooral op deze twee global goals:

  • Affordable & clean energy (betaalbare en schone energie)
  • Sustainable cities & communities (duurzame woongebieden en gemeenschappen).

Dat doen we door ons hard te maken voor voorlichting, vertegenwoordiging en lokaal eigendom.
Voorlichting door mensen te laten zien wat ze moeten doen om thuis duurzamer om te gaan met energie. Hierbij is de inzet van de energiecoach en de ecomobiel van de gemeente een centraal uitgangspunt. Daarnaast hebben enkele leden een initiatief genomen om te kijken of er naast de energiecoaches ook nog andere voorlichting mogelijk is.

In de vertegenwoordiging zoekt ECM contact met de gemeente Meierijstad, politieke partijen, andere coöperaties, ontwikkelaars, dorpsraden en noem maar op, om de aandacht op de duurzame energietransitie te vestigen en het belang van een lokale aanpak hierin.

Tot slot richten wij ons als ECM ook op projecten voor duurzame opwekking, waarbij we ook lokaal eigendom nastreven. Dit draagt bij aan draagvlak voor de energietransitie, draagt bij aan de lokale economie, biedt investeringsmogelijkheden voor de burgers van Meierijstad, zorgt voor projectrendementen die opnieuw in Meierijstad geïnvesteerd kunnen worden en zorgt ervoor dat subsidiestromen binnen Nederland blijven. ECM is nu actief betrokken bij de potentiële realisatie van 2 zonnepaken (Schootsedijk en Schootseheide) en doet onderzoek naar de haalbaarheid van een groot Zonnedak bij Van der Hurk.

Dit hebben we allemaal op de ALV uiteengezet en besproken. ECM staat aan de vooravond om haar rol in de duurzame energietransitie verder te bestendigen. Maar dat betekent ook dat we naast politiek en gemeentelijk draagvlak, ook de inzet nodig hebben van alle leden. Want zonder actieve leden, is er ook geen ECM. En is het de vraag of 55% minder CO2 uitstoot in 2030 überhaupt haalbaar zal zijn. Dus de vraag is ook op de ALV gesteld: wie wil actief gaan bijdragen?

Met deze kleine samenvatting wilde ik graag alle leden van ECM in vogelvlucht meenemen  door ALV van donderdag 4 november.

We kunnen alleen maar zorgen dat we onze leefomgeving fijn en prettig houden als we samen aan de slag gaan, de verbinding aangaan met elkaar en zorgen dat we samen sterk blijven staan om Meierijstad een duurzame toekomst te geven.

Tot het volgende moment dat we elkaar weer zien.

Blijf gezond.
Paul Pöttgens
Voorzitter ECM